MAKROBIOTICKÝ TANIER

MAKROBIOTICKÝ TANIER – je harmonicky zostavené jedlo – tanier, ktoré vytvára rovnováhu energií YIN a YANG a zároveň podporuje všetkých päť elementov súčasne. Čím sa po jedle človek vitalizuje, harmonizuje, detoxikuje a zároveň ozdravuje.
Jeho základ tvoria:
40 – 50 % celozrnné obilniny – prevažne varené zrno, makrobioticky tanier
30 – 35 % zelenina (hlavne tepelne upravená rôznymi spôsobmi a kvasená, vždy s malým množstvom surovej zeleniny),
5 – 15 % strukoviny a morské riasy,
5 %  semená, orechy, oleje
Doplnkovo možno zaradiť ryby, ovocie mierneho pásma.
Pomery potravín boli odvodené z tradičných diétnych modelov, ktoré po tisícročia chránili našich predkov pred degenerativnými chorobami, ktorými dnes ľudstvo trpí.

Makrobiotika je náuka o skvalitnení a predĺžení ľudského veku životným štýlom spočívajúcim najmä v návrate k prírode, zmierneniu negatívnych následkov civilizácie a vyváženom spôsobe stravovania. Tento spôsob je postavený na rovnováhe energií YIN a YANG  a rovnováhe a podpore všetkých piatich elementov.

Slovo makrobiotika pochádza z gréckeho lingvistického prostredia. Vzniklo zložením dvoch slov – „makros“ znamená veľkosť alebo dĺžku, „bios“ znamená život. V preklade makrobiotika  teda znamená veľký život  alebo dlhý život.

Makrobiotika predstavuje nielen vedu o zdravej vyváženej výžive a liečbe, ale ponúka i životný štýl rešpektujúci zákony prírody a vesmíru. Holistickým pohľadom na človeka sa dotýka otázky prepojenosti jeho duchovnej a telesnej stránky. Okrem dietetiky odporúča i dychové cvičenia. Za súčasť makrobiotického životného štýlu sa považuje i osobnostný rozvoj, diagnostika vlastného zdravia a  individuálna zodpovednosť za rovnováhu energií YIN a YANG a piatich elementov.

Z historického hľadiska poznatky makrobiotiky (energetickej medicíny) využívali prevažne kultúry Ďalekého východu, ktoré sú založené na udržovaní rovnováhy medzi pólmi jin (odstredivá energia vznikajúca rotáciou Zeme) a jang (dostredivá energia pôsobiaca na Zem z vesmíru), ale dochovali sa i práce vedcov, lekárov i filozofov na území Európy.

Z Herakleitovej filozofie do istej miery vychádzal najslávnejší lekár staroveku Hippokrates a s ním i celá jeho škola. Položil základy systému starostlivosti o zdravie, ktorý sa úspešne používal až do stredoveku. Hippokrates pripisoval dôležitú úlohu pri liečbe vážnych chorôb práve diétnym meradlám. Napríklad v “Knihe o výžive“ vysvetľoval: Potrava nech je tvojim liekom!..
Hippokratov prístup k ochoreniam bol jednoduchý. Jeho zásadami bolo zmeniť stravu a zmeniť prostredie. Ako liečebnú stravu odporúčal hlavne jačmeň (krúpy, ale tie sú obrúsené a zbavené šupky v ktorej je obsah zdraviu prospešných látok ako vitamíny, minerály, vláknina najvyšší), ďalej zeleninu a polievky z potravín rastlinného pôvodu. V jeho pojednaní „O vzduchu, vode, územiach“ sa nachádza prvá európska zmienka pojmu makrobiotika. Otec západnej medicíny označuje slovom makrobiotici skupinku zdravých ľudí vedúcich život v harmónii s prírodou, rešpektujúcich vesmírne zákony a dožívajúcich sa vysokého veku.

Nech je jedlo tvojím liekom! Hippokrates

Komentáre

Pridať komentár