Živa Planeta eshop – je moderným internetovým systémom, ktorý svojim zákazníkom umožňuje komfortný, pohodlný a efektívny nákup priamo od obrazovky počítača alebo mobilného zariadenia. Nasledujúcich zopár riadkov Vám umožní získať prehľad o funkciách nášho internetového obchodu.


Tieto obchodné podmienky platia pre predaj konečnému spotrebiteľovi ( ďalej ako Kupujúci )  medzi Predávajúcim a Kupujúcim (ďalej len „VOP“)

Prevádzkovateľom web stránky a eshopu je:

Spoločnosť ŽIVA FOOD s.r.o. Sídlisko 146/27, 027 44 Tvrdošín – Medvedzie,
IČO: 50 080 571, DIČ/IČ DPH: SK2021770806, Obchodný register Okresného súdu Žilina, vložka č. 69556/L , oddiel: Sro,
prevádzka: Živá Planéta Fresh Market, Rožňavská 1/A, 831 04 Bratislava

Číslo účtu pre bezhotovostné platby: ČSOB BANKA
IBAN: SK7975000000004024955424, SWIFT: CEKOSKBX

( ďalej ako Predávajúci )

Adresa elektronickej pošty predávajúceho [email protected] Telefónne číslo predávajúceho 0910 820 910. Otváracie hodiny nájdete v sekcii Kontakt na stránke www.zivaplaneta.sk a sú mimo dní pracovného pokoja (neďeľa) a sviatkov. Tieto údaje môžu byť kedykoľvek pozmenené alebo aktualizované na www.zivaplaneta.sk.

 

Dozorný orgán – Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie so sídlom v Bratislave pre Bratislavský kraj, Prievozská 32, P.O.Box č.5, 820 07 Bratislava,

 

Tieto VOP upravujú právne vzťahy medzi spoločnosťou ŽIVA FOOD s.r.o. ako predávajúcim a kupujúcim – konečný spotrebiteľ, ktorý v súlade a postupom podľa VOP prejaví záujem o kúpu jedla, tovaru alebo služby na internetovej stránke www.zivaplaneta.sk. Tieto právne vzťahy medzi predávajúcim a kupujúcim vznikajúce pri kúpe, dodávke tovaru, jedla, služby a reklamáciách vád tovaru, jedla, sluzby sa v závislosti od ich obsahu a účastníkov kúpy primerane riadia ustanoveniami príslušných právnych predpisov Slovenskej republiky, najmä Občianskeho zákonníka SR a Obchodného zákonníka SR.

Tieto VOP upravujú aj povinnosti strán do okamihu uzatvorenia kúpnej zmluvy na základe registrácie osoby kupujúceho.

 

Objednávky

a.) Objednávky Denné menu
Objednávky prijímame v každý pracovný deň od 9:00 hod. do 11.00 hod. Denné menu si Kupujúci môže objednať iba telefonicky na telefónnom čísle  0910 820 910 uvedenom aj v sekcii  kontakt na stránke www.zivaplaneta.sk.

b.) Objednávka Krabičková strava
Objednávky na Krabičkovú stravu – Balík poldeň prijímame minimálne 1 pracovný deň vopred do 15.00 hod. telefonicky na telefónnom čísle  0910 820 910 uvedenom  v sekcii  kontakt  alebo cez eshop na stránke www.zivaplaneta.sk. Po obdržaní objednávky cez eshop Kupujúcemu následne zašleme potvrdzujúci mail.

Objednávky na  Krabičkovú stravu – Balík Základný alebo Fitness alebo Super detox alebo  Extrem power prijímame najneskôr do piatku do 15.00 hod. pričom objednávka bude vybavená v nasledujúcom týždni. Objednávku musí Kupujúci zadaná cez eshop na stránke www.zivaplaneta.sk. kde je potrebné správne a pravdivo vyplniť všetky povinné polia podľa objednávkového formulára. Po obdržaní objednávky cez eshop Kupujúcemu následne zašleme potvrdzujúci mail.

c.) Objednávky iný sortiment
Objednávky na iný sortiment ako nápoje, potravinové doplnky alebo zdravé dobroty si Kupuúci môžete objednať prostredníctvom eshopu, kde je potrebné správne a pravdivo vyplniť všetky povinné polia podľa objednávkového formulára na stránke www.zivaplaneta.sk. Po obdržaní objednávky cez eshop Kupujúcemu následne zašleme potvrdzujúci mail.

d.) Objednávky Služby
Objednávky na Služby prijímame v každý pracovný deň do 15.00 hod. a sú realizované v nasledujúcom týždni v závislosti od počtu objednávok. Kupujúci musí objednávku zadať cez eshop na stránke www.zivaplaneta.sk. kde je potrebné správne a pravdivo vyplniť všetky povinné polia podľa objednávkového formulára. Po obdržaní objednávky cez eshop Kupujúcemu následne zašleme potvrdzujúci mail.

 

Podmienkou platnosti objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých registračných údajov, ŽIVA FOOD – nezodpovedá za škody, ktoré vzniknú v dôsledku nesprávne alebo chybne alebo neúplne vyplneného objednávkového formulára Kupujúcim.

Možnosť zrušenia objednávky – pokiaľ nie je objednávka vyrobená – pripravená, je možné ju zrušiť elektronicky – mailom na [email protected] alebo telefonicky na 0910 820 910 alebo osobne ju stornovať priamo na prevádzke adresa v sekcii kontakt na stránke www.zivaplaneta.sk.

 

Platobné podmienky

Platbu je možné zrealizovať:

a.) Osobne na prevádzke počas otváracích hodín danej prevádzky, zverejnených na www.zivaplaneta.sk a to hotovosťou, gastro lístkami, gastro kartou alebo platobnou kartou

b.)  Pri dovoze kuriérom je platba hotovosťou alebo gastro lístkami.

c.) Pri úhrade na faktúru je potrebné faktúru uhradiť na bankový účet uvedený na faktúre a to najneskôr v deň, kedy má byť objednávka vybavená alebo doručená. Splatnosť faktúry je uvedená na faktúre.

Všetky platby sú realizované v eurách (EUR), na základe platného daňového dokladu – faktúra alebo pokladničný blok z registračnej pokladnice.

Cena za dovoz v prípade dodania kuriérom závisí od adresy doručenia, ktorú je možné zistiť zadaním svojej adresy na www.zivaplaneta.sk

 

Dodacie a platobné podmienky

Objednané produkty je možné dodať nasledovne:

a.) Osobný odber – kupujúci si môže jedlo – tovar prevziať osobne v pracovné dni a sobotu od 11:00 do 15:00 v prevádzke Živa Planéta kontakt www.zivaplaneta.sk

b.) Kurier donáška – Denné menu v pracovných dňoch v čase od 11:00 do 14:00 hod. Pričom termín dodania objednávky sa odvíja od poradia objednávky (koľko ľudí má už zadanú objednávku), od času objednávky alebo od dopravnej situácie.

c.)  Kurier donáška – Krabičková strava v pracovných dňoch v čase od 15:00 do 17:00 hod. Náš kuriér  bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru, na tomto základe si Kupujúci s kuriérom dohodne presný čas a miesto dodania.

d.)  Kurier donáška – Iný sortiment  v pracovných dňoch na dohodnutý čas Náš kuriér  bude telefonicky kontaktovať Kupujúceho pred dodaním tovaru, na tomto základe  si Kupujúci si kuriérom dohodne presný čas a miesto dodania.

Predávajúci sa zaväzuje:
dodať Kupujúcemu správny druh a množstvo objednaného jedla – tovaru tak, ako bola objednávka zadaná v eshope, danom čase a na základe dohodnutej ceny.
– adekvátne zabaliť tovar alebo jedlo (do termoboxov alebo sklenených vratných obalov -za sklenené vratné obaly sa platí záloha) a dodať objednávku v dohodnutej lehote dodania.
– v prípade, že objednávku nie je možné vybaviť (dodať) bude Kupujúci kontaktovaný Predávajúcim alebo kuriérom a budú mu ponúknuté možnosti riešenia vzniknutej situácie.
– v prípade, že objednávku nie je možné doručiť v dohodnutej lehote je Kupujúci  kontaktovaný Predávajúcim alebo kuriérom na dohodnutie ďalšieho postupu.

 

Kupujúci sa zaväzuje:
prevziať objednávku (jedlo, tovar alebo službu) na základe objednávky a zadanej doručovacej adresy alebo zabezpečiť kompetentnú osobu, čo môže objednávku prevziať
– zaplatiť na základe daňového dokladu kúpnu cenu jeho objednávky

 

Vlastnícke právo Kupujúceho k tovaru prechádza na neho prevzatím a zaplatením plnej kúpnej ceny. Pri prevzatí objednávky (jedlo, tovar) je Kupujúci povinný objednávku (jedlo, tovar) skontrolovať a v prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania objednávky (jedlo, tovar) spísať s kuriérom protokol o zistených chybách.  Ak Kupujúci objednávku (jedlo, tovar) prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu, Predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

 

Reklamácie

V prípade, ak z nejakého dôvodu nebudete spokojní s dodaným jedlom, tovarom alebo službou, máte právo ho reklamovať:

a.) ak nezodpovedá kvalite a druhu objednaného jedla, tovaru alebo služby

b.) pri dodaní kuriérom nemôže byť predmetom reklamácie nedodržanie výdajnej teploty menu.

c.) v prípade reklamácie na základe dohody so zákazníkom je vykonaná náprava (výmena tovaru, vrátenie peňazí, alebo iná kompenzácia).

Reklamácie prijímame nasledovným spôsobom:

  • telefonicky denne v čase od 14:00 do 17:00 hod na tel. č. +421 910 820 910
  • osobne na príslušnej prevádzke počas otváracej doby od 11:00 do 19:00 hod.
  • vyplnením reklamačného formuláru na zivaplaneta.sk
  • prostredníctvom kuriéra – protokol o zistených chybách

 

Záruka

a.) Denné menu – max. 30min od doručenia, je určené na okamžitú priamu spotrebu.
V prípade potreby uskladnenia jedla do večere alebo druhého dňa je dôležité jedlo skladovať v chladničke a  neprekračovať teplotu max 7°C. Pred konzumáciou je dôležité jedlo ohriať.

Pri dodaní kuriérom nemôže byť predmetom záruky alebo reklamácie nedodržanie výdajnej teploty menu.

b.) Krabičková strava – max. 30min od doručenia, je určené na priamu spotrebu.
V prípade uskladnenia jedla do večere alebo druhého dňa je dôležité jedlo skladovať v chladničke a  neprekračovať teplotu max 7°C. Pred konzumáciou je dôležité jedlo ohriať.

Pri dodaní kuriérom nemôže byť predmetom záruky alebo reklamácie nedodržanie výdajnej teploty menu.

c.)  Na tovar – V zmysle ustanovenia § 620 Občianskeho zákonníka je záručná doba 24 mesiacov. Ak je na predávanej veci – tovare, jej obale alebo návode k nej pripojenom vyznačená lehota na použitie, neskončí sa záručná doba pred uplynutím tejto lehoty.

 

Spôsob vrátenia tovaru

a.) Osobne  – Kupujúci môže jedlo, tovar vrátiť v pracovné dni od 9:00 do 19:00hod a sobotu od 11:00 do 15:00 priamo na prevádzke Živa Planéta kontakt www.zivaplaneta.sk

b.) Kuriérom – na základe vzájomnej dohody

Spôsob vrátenia peňazí
Pri uznaní reklamácie pri hotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti pri bezhotovostnej platbe za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa.

 

Spôsob vrátenia peňazí pri uznaní reklamácie

a.) Pri hotovostnej platbe – za objednávku peniaze vrátime ihneď v hotovosti priamo na prevádzke Živa Planéta alebo kuriérom kontakt www.zivaplaneta.sk

b.) Pri bezhotovostnej platbe faktúra, karta – za objednávku peniaze vrátime do 30 dní dobropisom na účet platiteľa

 

Podmienky používania portálu  www.zivaplaneta.sk

Podmienky používania portálu www.zivaplaneta.sk nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich uverejnenia. Vzťah Prevádzkovateľa a Kupujúceho sa v otázkach neupravených týmito VOP spravuje ustanoveniami Občianskeho zákonníka a ďalších všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Prevádzkovateľ má právo meniť, inovovať a inak modifikovať služby portálu  www.zivaplaneta.sk bez predchádzajúceho upozornenia Kupujúcich ako aj bez ich súhlasu.

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek obmedziť, prípadne úplne zablokovať prístup Kupujúcemu na portál www.zivaplaneta.sk

Prevádzkovateľ je oprávnený kedykoľvek meniť ustanovenia týchto VOP. Zmena podmienok je platná a účinná okamihom zverejnenia na stránkach portálu www.zivaplaneta.sk.  Tieto zmeny budú zapracované do textu a budú zverejnené vo forme úplného znenia VOP používania. Je v záujme Kupujúceho, aby priebežne sledoval znenie VOP. Kupujúci je povinný pravidelne sa zoznamovať so zmenami VOP. Ak bude Kupujúci pokračovať v používaní služieb na stránke www.zivaplaneta.sk. po prevedení týchto zmien Prevádzkovateľom, má sa za to, že so zmenami VOP bez výhrad súhlasí.

 

Ochrana osobných údajov

V zmysle Všeobecného nariadenia o ochrane osobných údajov (Nariadenie Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov) označovaného aj ako GDPR sa prevádzkovateľ internetového obchodu ŽIVA FOOD s.r.o – eShop a internetovej stránky www.zivaplaneta.sk zaväzuje, že osobné údaje, ktoré poskytne kupujúci pri registrácii, bude chrániť a používať v súlade s vyššie uvedeným nariadením (GDPR), a podmienkami Ochrany osobných údajov zverejnenými na stránke www.zivaplaneta.sk.

 

Súčasne sa zaväzuje k tomu, že na prianie zákazníka kedykoľvek jeho osobné údaje vymaže zo svojej databázy, pričom táto žiadosť nemá spätné účinky.

 

Záverečné informácie

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sa riadia právnymi predpismi platnými v Slovenskej republike a nadobúdajú účinnosť dátumom zverejnenia na našej web stránke. V Bratislave, dňa 22.05.2020

 

Reklamačný  poriadok

Základné ustanovenia – tento reklamačný poriadok upravuje spôsob a miesto reklamácie, postup pri riešení reklamácií a spôsob vykonania záručných opráv. Týka sa jedla, tovaru a služieb ktoré Predávajúci predal Kupujúcemu. Pri reklamáciách sa postupuje v súlade s týmto reklamačným poriadkom, za dodržania zákonných ustanovení a práv spotrebiteľov.  Podľa  časti VIII.Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. v znení neskorších zmien a doplnkov

 

Právo zákazníka na reklamáciu – v prípade, ak zákazníkovi je poskytnutý tovar alebo jedlo alebo služby nižšej kvality alebo nižšieho rozsahu ako to bolo vopred dohodnuté alebo ako je to obvyklé, vzniká zákazníkovi právo na reklamáciu.

 

Druhy reklamácií a ich vybavenie:

  1. a) Reklamácia záruky – Predávajúci poskytuje na produkt záruku v zmysle Obchodného zákonníka. Záručná doba začne plynúť dňom prevzatia tovaru zákazníkom. Reklamáciu v rámci záruky treba uplatniť najneskôr v posledný deň záručnej doby. Záručná reklamácia sa vybaví podľa možnosti hneď (v prípade opodstatnenosti), a to výmenou tovaru za bezchybný/é, alebo poskytnutím náhradnej, nezávadnej služby. Ak výmena nie je možná, predávajúci zabezpečí záručnú opravu v lehote do 30 dní, alebo ak to nie je možné, zoberie chybný výrobok späť a vráti kúpnu cenu.
    Záručnú reklamáciu nie je možné uplatniť, ak chyba tovaru bola spôsobená nevhodným zaobchádzaním, alebo používaním za iných podmienok, ako sa má.
  2. b) Reklamácia chyby – jedla, nápojov alebo krabičkovej stravy chyby v množstve, druhu, akosti, ceny, a pod. Osoba vybavujúca reklamácie ihneď zistí oprávnenosť reklamácie a odstráni nedostatky. Reklamáciu v týchto prípadoch uplatňuje Kupujúci pred prvým ochutnaním jedál a nápojov, alebo po jeho ochutnaní (tzn. že by nemalo byť skonzumované viac ako ¼ z porcie jedla, alebo nápoja) v závislosti od toho akú chybu Kupujúci reklamuje.

V prípade, ak nie je možné odstrániť chybu na jedlách a nápojoch, má zákazník právo na kompletnú výmenu jedla, prípadne nápoja, alebo na vrátenie zaplatenej ceny.

c.) Reklamácia donášky – v prípade donášky je jedlo možné reklamovať buď priamo u kuriéra alebo na telefónnom čísle 0910 823 910

d.) Reklamácie sa vybavujú počas otváracej doby prevádzky, kde bolo jedlo alebo tovar alebo služba zakúpená  – Živa Planéta kontakt www.zivaplaneta.sk reklamácie vybavuje – konateľ alebo manažér prevádzky. Ak reklamácia nebola vybavená ihneď, Predávajúci písomne oznámi Kupujúcemu spôsob vybavenia reklamácie, a to najneskôr v lehote do 30 dní od uplatnenia reklamácie.

e.) K reklamácii je potrebné predložiť – vždy doklad o nákupe tovaru alebo poskytnutí služby (faktúru, pokladničný blok).

 

f.) Reklamačný list – o každej reklamácii sa vyhotoví reklamačný list dvojmo, z ktorého jednu kópiu dostane Kupujúci, originál si založí Predávajúci. Reklamačné listy sa číslujú vzostupne, a každá reklamácia sa zapíše do knihy evidencie reklamácií. V prípade, že reklamácii sa nevyhovelo, alebo nebola vybavená hneď, reklamačný list sa vypisuje trojmo – druhá kópia sa postúpi vedúcemu zamestnancovi .

 

Záverečné ustanovenie
Tento reklamačný poriadok nadobúda účinnosť dňom 22.05.2020.