Reštaurácia

0910 823 910

ZAVOLAŤ DO REŠTAURÁCIE

ŽIVA FOOD s.r.o.

Sídlo: Sídlisko 146/27, 027 44 Tvrdošín – Medvedzie,
IČO: 50 080 571
DIČ: 2021770806
IČ DPH: SK2021770806
Zapísané v obchodnom registeri okresného súdu Žilina, vložka č. 69556/L, oddiel: Sro

Adresa prevádzky
: Živá Planéta Fresh Market, Rožňavská 1/A, 831 04 Bratislava
Tel.: 0910 823 910

Otváracie hodiny: od 8:00 do 19:00 hod.
Výdaj stravy: od 11:15 do 15:00 hod.

 

Bankové spojenie

Názov banky: ČSOB Banka
IBAN: SK79 7500 0000 0040 2495 5424
SWIFT: CEKOSKBX