Služby

Diagnostika a osobná konzultácia

99.00  s DPH

Čo sa dozviete pri diagnostike a osobnej konzultácii?
– Určenie základného elementu
– Diagnostika pomocou prístroja – magnetický analyzátor
– Analýza vrodených a zdedených zdravotných predispozícii
– Analýza zdravia a energie človeka
– Analýza energetickej kvality jednotlivých elementov – orgánov
– Analýza príčiny zdravotných problémov
– Analýza stravovacích návykov
– Odporúčanie potravín pre ozdravný a harmonizačný proces organizmu
– Jedinečné tipy pre prekonávanie záťažových a stresových situácií

Dĺžka konzultácie je do 2 hod. v závislosti od otázok a zdravotných problémov. Každá ďalšia hodina je spoplatnená sumou 45.00 €.

Každému zdravotnému problému – ochoreniu sa dá predísť 5 až 10 rokov predtým, ako sa prejaví. Pomocou orientálnej diagnostiky sa dá z tváre každého človeka zistiť energetická slabosť orgánov.

Prevencia je základom šťastného života. Venujte sa svojmu zdraviu skôr, než Vás prekvapí ochorenie!


Category:

Prístroj Magnetspace:
– vykonáva komplexné vyšetrenie ľudského tela
– po ukončení testu získate cez 200 analýz
– okrem podrobnej analýzy zdravotného stavu získate aj postup odporúčanej liečby
– dokáže rozpoznať zdravotné problémy ešte pred viditeľnými príznakmi a známkami ochorenia
– kontrola zdravotného stavu prebieha neinvazívnym spôsobom, takže nemôže dôjsť k poškodeniu organizmu.

Diagnostický prístroj – magnetický analyzátor tela je prístroj, ktorý umožňuje analyzovať aktuálny zdravotný stav. Zariadenie integruje výsledky lekárskej vedy, bioinformatiky, elektrotechniky a iných vied. Prístroj využíva najmodernejšie elektromagnetické technológie pre účel výberu slabého, nevyváženého magnetického poľa buniek k analýze.

V priebehu delenia a rastu bunky jej nabité elementárne častice v jadre, tvoriace stavebný prvok molekúl, z ktorých je tvorená bunka a elektróny mimo jadra bunky sú v neustálom pohybe a tým neustále vyžarujú elektromagnetické vlnenie. Elektromagnetické vlny vychádzajúce z ľudského tela presne indikujú jeho stav: zobrazujú rozdielny vzor, keď je človek zdravý, chorý alebo má oslabené zdravie. Ak sa nám podarí určiť tieto vzory, môžeme určiť aj stav tela.

Podľa kvantovej medicíny príčina chorôb spočíva v zmene rotácie a smeru pohybu elektrónov umiestnených mimo atómové jadro a to zmení funkciu atómov, z nich tvorených molekúl, buniek a nakoniec z nich zložených orgánov.
Vyšetrenie pomocou Magnetspace magnetickým analyzátorom tela je neinvazívny a rýchly spôsob na vyhodnotenie funkčnosti ľudského tela. Ďalšie vedecké výskumy umožnia rozvoj potenciálu tohto nástroja v oblasti prevencie zdravia a veľkou mierou prispeje k rozvoju lekárskej starostlivosti. Na základe vyhlásenia výrobcu zariadenie sa nepovažuje za zdravotnícku pomôcku. Výsledky testov slúžia pre referenčné účely, ale nenahrádzajú lekárske vyšetrenie a diagnostiku.