Služby

In body meranie

39.00  s DPH


Čo zistíme pri analýze na prístroji InBody?

– Celkovú vodu, proteíny, minerály, tukovú hmotu, kostnú a svalovú hmotu, beztukovú hmotu, váhu
– BMI, percentuálny podiel telesného tuku, pomer pásu k bokom (WHR)
– Svalovú hmotu a percento svaloviny v jednotlivých telesných častiach
– Oblasť telesného tuku
– Nutričnú diagnózu (proteíny, minerály, tuk)
– Telesnú vyváženosť, telesnú silu, zdravotnú diagnózu
– Cieľovú váhu, kontrolu váhy, tukovú a svalovú kontrolu, stav telesnej zdatnosti, stupeň obezity
– Históriu telesného zloženia
– Impedencia v jednotlivých telesných častiach stanovené každou frekvenciou zvlášť
– Pomer mimobunkovej a vnútrobunkovej vody (toto rozdelenie je dôležité na diagnostiku
potenciálnych zápalov, odtokov v tele a zistenia pomeru medzi draslíkom a sodíkom)
– Presná hodnota viscelárneho tuku v cm²  viac info. text dolu
– Metabolický vek, bazálny metabolizmus a iné

 

V prípade záujmu je možné vypracovať dokument obsahujúci tipy a triky, ako pomocou úpravy jedálnička zlepšiť svoj zdravotný stav a dosiahnuť stanovené ciele.
Cena za vypracovanie dokumentu je 15,00 €.

 

Máte možnosť využiť službu meranie u Vás doma. Prídeme priamo k Vám domov a poskytneme Vám komplexné meranie v pohodlí Vášho domova.
Cena za dopravu sa účtuje zvlášť v závislosti od lokality. 

Category:

Na dokonalé poznanie telesnej kompozície, výkonnosti organizmu a aktuálnych fyzických parametrov je potrebná hĺbková analýza vymenovaných aspektov. Analýzu s interpretáciou výsledkov poskytujeme prostredníctvom prístroja InBody. Ide o jeden z najspoľahlivejších diagnostických prístrojov pre hĺbkovú analýzu zloženia ľudského tela využívaného v medicíne a aj v oblasti fitness. Výsledky merania nám vytvoria priestor na poradenstvo a zostavenie optimálneho jedálnička, ktorý berie do úvahy viacero faktorov, na ktoré v súčasnosti mnohé výživové smery zabúdajú (počasie, úroveň trénovanosti jedinca…)

Súčasťou merania pomocou prístroja InBody sú aj vyhodnotenia a prognózy založené na výsledkoch analýzy, ktoré sa týkajú napr. bunkovej hmoty, mineralizácie kostí, retencie vody, bazálneho metabolizmu, diagnózy obezity, skóre telesnej zdatnosti a možnosti cvičebného plánu.
Analýza pomocou zariadenia je veľmi komplexná a rozsiahla. Pri analýze sa zariadenie neorientuje na telo ako celok, čo môže priniesť nepresné výsledky, ale meranie sa orientuje na 5 samostatných meraných segmentov (horné končatiny, dolné končatiny, trup), čo umožňuje omnoho presnejšie výsledky a širšie využitie nameraných hodnôt. Výstupom merania je grafický protokol podrobných výsledkov analýzy zloženia tela s celkovým hodnotením aktuálneho fyzického stavu vyšetrovaného.

 

Podrobnejšie informácie:

1. Zloženie tela:
Presne určí množstvo:
– telesnej vody
– proteínov
– minerálov
– tukov
Tieto 4 ukazovatele spolu odzrkadľujú celkovú hmotnosť. Namerané hodnoty ukazovateľov nám odhalia či sa nachádzate v odporúčanom intervale a na čo by ste si mali dávať pozor.

2. Telesný typ:
Na základe celkovej hmotnosti tela, kostrových svalov a telesného tuku vieme určiť aký máte typ postavy.
Podľa grafov vieme určiť či máte:
– podváhu
– normálnu váhu
– nadváhu
Pomer svalov a tuku Vám určí či ste typ:
– slabý
– silný
– zdravý
– obézny

3. Vnútorný (viscelárny) tuk:
Väčšina ľudí si láme hlavu nad podkožným tukom najmä preto, že je viditeľný a na prvý pohľad nevyzerá najlepšie. Mnohí z nich však ani netušia, že aj na oko chudí ľudia môžu byť
obézni. Tento typ obezity vytvára práve viscelárny tuk, ktorý sa nachádza okolo a vo vnútri vašich orgánov a svalov. Primeraná hodnota vnútrobrušného tuku je potrebná na ochranu
vašich orgánov pred mechanickými poškodeniami a zimou, no jeho prebytok napomáha vzniku rôznym závažným ochoreniam akými sú cukrovka, kardiovaskulárne ochorenia,
spôsobuje vysoký krvný tlak, ale dokonca aj demenciu a predčasné starnutie.
Veľký vplyv na množstvo viscelárneho tuku má pravidelné dodržiavanie príjmu a výdaja energie, spánku a obmedzenie stresu. Ak naše telo nehladuje, hýbe sa a neprežíva náhle
zmeny (teplota, psychika, choroba), nemusí si ukladať energiu “na horšie časy”.

4. Bazálny metabolický výdaj, metabolický vek a index tvaru tela
– Bazálny metabolizmus (BMR) je definovaný ako minimálne množstvo energie, ktoré je potrebné na zabezpečenie hlavných životných funkcií. Túto energiu využíva najviac náš
mozog, srdce, pľúca, ale taktiež aj zvyšné vnútorné orgány, nervová sústava, svaly a koža. Po pripočítaní výdaju energie na vaše denné pohybové aktivity, viete určiť príjem kalórií, ktorý
vám zabezpečí splnenie stanovených cieľov.
– Metabolický vek je výsledkom porovnávania vášho bazálneho metabolizmu s priemernou metabolickou rýchlosťou ľudí rovnakého veku.
– Index tvaru tela – A body shape index (ABSI) – Jeho hlavnou výhodou je, že je oveľa presnejší ako bežne používaný ukazovateľ obezity BMI (pomer výšky a váhy). Zohľadňuje aj
obvod pása a dokáže odlíšiť do akej miery sa na vašej hmotnosti podieľa tuk a do akej svaly. Jeho výsledok vám určí mieru rizika ochorenia na choroby spojené s obezitou.

5. Segmentálna analýza tela
Segmentálna analýza slúži na posúdenie vyváženosti celého tela a je schopná odhaliť dysbalancie postavy. Základom tejto časti je meranie beztukovej a tukovej zložky v
jednotlivých segmentoch. Porovnáva vaše horné a dolné končatiny a taktiež pravú a ľavú stranu. Vyváženie beztukovej zložky nám dáva informácie o nadobudnutých zlozvykoch,
ktoré výrazne preťažujú jednu stranu tela a môžu viesť k zraneniam. Analýza tuku v jednotlivých segmentoch odhalí vaše najslabšie miesto, kde sa hromadí najväčšie percento
tukovej hmoty.

6. Graf zmien
Dôležité výsledky všetkých Vašich predchádzajúcich meraní zachytáva prehľadný graf zmien.
V grafe nájdete vývoj:
– vašej hmotnosti,
– hmotnosti kostrových svalov,
– hmotnosti telesného tuku,
– % tuku v tele,
– viscelárneho tuku